Titel

1. Ett fiskespö är ett mycket känsligt verktyg.
Du kan omedvetet repa ditt fiskespö eller belasta det mer än du kan föreställa dig. Var vänlig hantera med försiktighet.
2. Se till att föra linan genom alla ringar.
För att visa fiskespöts ursprungliga prestanda, var noga med att passera linan genom alla ringar. Observera att om du glömmer att passera igenom dom kommer inte bara prestandan att försämras, utan det kan också orsaka brott eller skador på delar.
3. Var noga med att inte dra åt rullfästet för mycket.
Om rullfästet dras åt för mycket så kan rullsätet skadas.
4. Var noga med att följa kastvikten och lintjockleken7brottstyrkan som anges på fiskespöet.
Var medveten om att om du använder ett bete eller lina som överskrider intervallet som anges på fiskespöet, kommer spöet att överbelastas och kan gå sönder eller skada delarna.
5. Utsätt inte en belastning i vertikal riktning.
Om fiskespöet/linan passerar 45graders vinkel mellan spö och lina är du i farozonen för att knäcka spöet och en belastning appliceras vertikalt nedåt, kommer belastningen att vara extremt koncentrerad på en del av fiskespöet, vilket orsakar brott eller skador på delar. Dra inte i linan för att se fiskespöets aktion eller böja det mot taket. Var också försiktig när du interagerar med fisk, drar ut den, justerar bromsen, drar in när du byter beten och vikter och krokar.

 

 

 

 

 

 

 

6. Var försiktig med repor och stötar.
Att placera fiskespöet på stenar, betong eller andra hårda föremål kan lätt repa det och få det att gå sönder oväntat. Dessutom, om du lutar den mot ett staket eller en bil, kommer den lätt att ramla omkull, och det finns risk för repor, brott eller skador på delar. Var försiktig inte bara vid normal användning, utan även under lagring, transport, båtkörning etc.
7. Var försiktig så att du inte vevar in betet/tafsen/beteslåset för mycket.
Var noga med att inte veva in draget för mycket, eftersom det kan skada toppen, flisa ringen eller bryta fiskespöet.
8. Använd inte produkten när linan är intrasslad då ett kast med tex en knut eller trassel kan skada ringarna vid utkast.


9. Var försiktig om beten eller linan fastnar i något.
Skaka inte fiskespöet för att försöka lossa betet, det finns risk för brott eller skador på delar. Se till att ta bort linan för hand eller lägg ifrån dig spöet och linda linan runt tex en pinne för att kunna dra lös betet från tex botten. 
10. Vid montering av flerdelat spö:
● Använd inte våld eller överdriven kraft, de flesta delade spön idag har så kallad "Spigot Holk" som är smått konisk och pressar du ihop dessa för hårt riskerad du att spräcka spöet i holken.
● Tappskarven är funktionellt utformad för att ha ett mellanrum på flera millimeter för att förhindra att den lossnar.

● Att dra ut fogen i vinkel kan skada fogen, så dra ut den rakt.

● Var alltid försiktig så att inte damm eller salt kommer in i skarvarna på fiskespöet. Det kan orsaka att den fastnar (ett tillstånd där den skarvade delen inte kan tas bort).
● Om skarven har fastnat, håll ett halkfritt grepp nära båda sidor av sömmen, och låt två personer vända sig mot varandra som visas i figuren, och dra samtidigt som du vrider i motsatta riktningar för att lossa sömmen. För närvarande, om du applicerar kraft på en gång, kan skarven skadas, så var försiktig och dra ut den gradvis. 

● Modifiera aldrig skarvarna på fiskespöet.

 

13. Modifiera eller demontera inte produkten.
Ombyggnad eller demontering av ett fiskespö försämrar inte bara dess ursprungliga funktion, utan orsakar också brott och skador. 

Produkter
Övrigt