Mukai

Mukai är ett Japanskt företag som specialiserat sig på BFS produkter för öringsfiske. Produkterna de tillverkar har hög status hod JDM fiskare och är av högsta kvailte.

Produkter
Övrigt